Ácta sessiónis Jovis diéí 26 Februárí 2004

Convénimus in solitá domó publicá The Lamb hórá 6:00. Cénávimus, bibimus. Collocútí sumus dé religióne Mithraicá linguáque antíquá Persicá; dé linguá Sanscriticá, quam Hieremias noster nunc discit; dé futúrís fériáticís peregrínátiónibus; dé Avítí labóre; dé familiís nostrís. Ut solet fierí, quidam prope assídéns juvenis mírátus rogávit num colloquerémur Latíné. Patuit enim posteá ipsum philologiæ Græco-Latínæ Oxóniæ, […]