Ácta sessiónis Jovis diéí 15 Decembris 2011

Sessiónem extraórdináriam in Aulá lautissimá Templí Medí habuimus, hórá quidem solitá feré 6:00 sed ínsigní occásióne fábulæ quam grex agébat juvenum júrisperítórum «Revels», cujus Cordus est pars. Astur et Avítus cum conjugibus, necnón Cordus atque familia, et Jácóbus, adfuérunt Sáturnálibus celebrandís. Núllus fuit magister. Á Cordó invítátí, quícum tamen tantum post fábulam colloquí potuimus, Astur atque Avítus […]