Ácta sessiónis Jovis diéí 14 Júní 2012

Sessiónem extraórdináriam in Græcá popíná Konaki prope Múséum Britannicum habuimus, hórá quidem nón ínsolitá 6:30, ut ultimam sessiónem cénamque valédictóriam celebrárémus cum Asture, in Austráliam proximís diébus migrátúró. Adfuérunt Astur, Avítus, Canicus, Cordus, Joccus, Maja. Magistrá Majá, vóta nostra in chartulá scrípserámus quam Asturí trádidimus, ubi inerant etiam Jácóbí vóta, quí adesse nón poterat sed électronicé […]