Ácta sessiónis Jovis diéí 9 Augustí 2012

Convénimus in solitá popíná Alí-Bábá hórá 6:30. Príma advénerat Francisca, quam Maja et pauló post Jácóbus et dénique Avítus invénit ibi. Morá quádam vénit etiam Hugó, quem bicyclum déstituerat. Magistró Avító, æstívá hác sessióne locútí sumus prímum dé fériís déque annó proximó. Maja Aprílí fériás habuerat. Jácóbus aliquot diés núperius égerat rúrí in tabernáculó. Francisca amícós […]