Ácta sessiónis Jovis diéí 12 Júní 2014 magistró Jácóbó

Sessiónem extraórdináriam in Turcicá popíná Tas prope Múséum Britannicum habuimus, hórá quidem nón ínsolitá 6:30, ut ultimam sessiónem cénamque valédictóriam celebrárémus cum Avító, in Indiam proximó ménse migrátúró. Adfuérunt Avítus, Cordus, Jácóbus, Maja. Magistró Jácóbó, vóta nostra in chartulá scrípserámus quam Avító trádidimus, ubi inerant etiam Canicí vóta, quí adesse nón poterat sed per Majam míserat. Inter […]