Ácta sessiónis Lúnæ diéí 7 Mártí 2016

Convénimus dié Lúnæ 7 Mártí 2016 in domó publicó ‘Truckles of Pied Bull Yard’ in Bury Place horá 18:30.  Adfuimus Canicus, Cordus, Joccus, Maja, Márcus S, Márcus T; in fíne sessiónis advénit etiam Johanna amíca Joccí (quæ Latíné nón loquitur sed linguam intellegit). Dum cénábámus, Cordus magister computátríce suá nónnullás pelliculás Latínás mónstrávit: fábulam Androclí leónisque […]