Ácta sessiónis Mártis diéí 9 Májí 2017

Convénimus dié Mártis 9 Májí 2017 in domó publicó ‘Truckles of Pied Bull Yard’ in Bury Place hórá 18.30.  Advénérunt Avítus, Maja, Márcus S, Maria et Jácóbus Pistor, quí é regióne septentriónális Britanniæ Londinium vénerat.  Cordus et Olívárius anteá sé excusávérant.  Majá magistrá, dum cénámus, légimus et discussimus excerpta dé vítá Fúrií Camillí á Titó Lívió scriptá, præsertim dé magistró lúdí scelestó quí puerós Faliscós Rómánís trádere cónátus est.  Ínspeximus quoque imáginés quásdam á Jácóbó-Ludovícó Davidó annís 1789 -1792 pinctás quæ ad historiás reípublicæ Rómánæ pertinébant, ut dé significátióne fábulárum dé heroïbus discuterémus.

Proxima sessió erit dié Mártis 6 Júní, magistró Cordó, dé quá plúra publicé et in sitú et per epistulás électronicás nuntiábuntur.

Ácta sessiónis Mártis diéí 7 Mártí 2017

Convénimus dié Mártis 7 Martií 2017 in domó publicó ‘Truckles of Pied Bull Yard’ in Bury Place hórá 18.30.  Læté ad cubiculum nostrum solitum ‘Boardroom’ regressi sumus!  Advénérunt Maja, Cordus, Avítus, Márcus, Rachel et cónsodális novus Olívárius, quem læté accépimus.  Márcó magistró, légimus et discussimus epistulás duás (V et CV) á Senecá Minóre scriptás, necnón præcepta quædam Márcí Aurélií, quæ próposuerat Rachel.  Proxima sessió erit dié Mártis 4 Aprílis, magistró Avitó, dé quá plúra publicé et in sitú et per epistulás électronicás nuntiábuntur.