Dé epistulís défixiónibusque Britanniæ Rómánæ: ácta sessionis Augustæ 2017

Carolína, Cordus, Maja, Márcus S
Carolína, Cordus, Maja, Márcus S

Convénimus dié Mártis 8 Augustí 2017 in domó publicó ‘Truckles of Pied Bull Yard’ in Bury Place hórá 18.30.  Advénérunt Maja, Márcus S, Cordus et cónsodális nova Carolína, quam læte accépimus.  Avítus et Davidus F anteá sé excusávérant.  Majá magistrá, dum cénámus, légimus et discussimus epistolás quásdam Vindolandís inventás, necnón défixiónés Aquís Sulis é balneó repertás.  Ínspeximus quoque imáginés tabellárum quæ nuperrime Londinií sub ædifició Bloomberg inventæ sunt.

Proxima sessió erit dié Mártis 12 Septembris, magistró Cordó, dé quá plúra publicé et in sitú et per epistulás électronicás nuntiábuntur.