Ácta sessiónis Jovis diéí 7 Octóbris 2004

Convénimus in solitá domó publicá The Lamb hórá 6:00. Avítus, præter cónsuétúdinem, nullá pervénit morá; Simónem nihilóminus sedentem jamque expectantem invénit, quócum dé fílió ejus ínstituit colloquium, breví togam virílem sumptúró. Mox advénit etiam Hieremias, quí fériás suás iterque Græcum narrávit. Tandem Cordus, quem prióre conventú cognóverámus, cum amícá suá Líviá, magnó omnium gaudió nóbís interfuérunt.

Locútí sumus dé studiís novórum nostrum amícórum, et dé vítá eórum Oxóniæ, quam in návigió fluviátilí dégunt; dé prónúntiátú Latínó; dé sémináriís Latínís æstívís. Céna fuit nóbís júcunda commúnis.

Sententiam ferre

Domicilium électronicum tuum nón édétur. Rés necessáriæ síc dénotantur: *