Ácta sessiónis Lúnæ diéí 10 Octóbris 2016

Convénimus dié Lúnæ 10 Octóbris 2016 in domó publicó ‘Truckles of Pied Bull Yard’ in Bury Place hórá 18.30.  Advénérunt Maja, Davidus F et Avítus.  Márcus, Davidus H et Cordus anteá sé excusáverant.  Majá iterum magistrá, dum cénámus, légimus et discussimus epistulam ab Erasmó Roterodámó scríptam in quá, nón sine sále multáque ví comicá, dé rixá narrat quæ orta est inter mátrónam et ancillam.

Proxima sessió erit dié Mercurií 9 Novembris, magistró Cordó, dé quá plúra publicé et in sitú et per epistulás électronicás nuntiábuntur.  Precor ut omnés mútátiónem diéí animadvertant.

Ménse Decembris ad diem solitum Lúnæ revertémus; díximus diem 5 Decembris, magistró Avító.

Sententiam ferre

Domicilium électronicum tuum nón édétur. Rés necessáriæ síc dénotantur: *