Ácta sessiónis Mártis diéí 12 Februárí 2013

Hóc ménse, né quis impedírétur quóminus féstum diem Sánctí Valentíní celebráret, ínsolitá dié Mártis convénimus in popíná nostrá commodá et quiétá Alí-Bábá. Adfuérunt Canicus, Cordus, Maja, necnón nova nostra sodális Dawna úná cum fílió suó Caleb. Magistró Canicó, lauté cénátí légimus et commentátí sumus Núntiós Latínós dié 20 Novembris 2012 recitátós quí tractábant Pápæ Benedictí XVI […]

Ácta sessiónis Jovis diéí 10 Jánuárí 2013

Convénimus in solitá popíná Alí-Bábá hórá 6:30. Advénit prímus Cordus, deinde Canicus et Maja. Sodálem quoque novam lætí accépimus Dawnam. Necopínátus vénit etiam Joccus, cum amícá Jóhanná, quí á Finlandiá redux dissertátiónem illó ipsó dié défenderat. Nóbíscum júcundé cénávérunt, etsí ante fínem sessiónis fuit eís discédendum. Magistrá Majá, légimus et commentátí sumus fábulam dé delphínó quí […]

Ácta sessiónis Jovis diéí 11 Octóbris 2012

Convénimus in solitá popíná Alí-Bábá hórá 6:30. Adfuérunt Avítus, Canicus, Maja, iterumque jam Júlia. Á magistró désignátó dérelictí, prímum dé commúnitáte Latíná internátiónálí locútí sumus, necnón dé 26ª Septimáná Latíná Európæá (2-8 Sep) Frísingæ (prope Monacum) habitá, ubi Avítus nónnúllós Júliæ amícós víderat; deinde légimus et commentátí sumus P. Vergilí Marónis Ænéidis I, 76-127, ubi poéta procellam […]

Ácta sessiónis Jovis diéí 13 Septembris 2012

Convénimus in solitá popíná Alí-Bábá hórá 6:30. Adfuérunt Canicus, Jácóbus, Joccus, Maja. Magistró Canicó, légimus et commentátí sumus P. Vergilí Marónis Ænéidis I, 1-49, ubi poéta deæ sævam in Ænéam suósque narrat Júnónis íram, ejusdemque frústrá cónátús né á Trojá perditá profugí in Latium perveniant condantque Rómam. Jácóbum ob nuptiás núper celebrátás congrátulátí sumus. Joccó in […]

Ácta sessiónis Jovis diéí 9 Augustí 2012

Convénimus in solitá popíná Alí-Bábá hórá 6:30. Príma advénerat Francisca, quam Maja et pauló post Jácóbus et dénique Avítus invénit ibi. Morá quádam vénit etiam Hugó, quem bicyclum déstituerat. Magistró Avító, æstívá hác sessióne locútí sumus prímum dé fériís déque annó proximó. Maja Aprílí fériás habuerat. Jácóbus aliquot diés núperius égerat rúrí in tabernáculó. Francisca amícós […]