Ácta sessiónis Lúnæ diéí 9 Májí 2016

Convénimus dié Lúnæ 9 Májí 2016 in domó publicó ‘Truckles of Pied Bull Yard’ in Bury Place horá 18:30.  Advénérunt Canicus, Cordus, Maja et Márcus S.  Avítus, Ludovícus et cónsodális novus Nikolaus anteá sé excúsáverant.  Ludovícus congressum Oxónií in Úniversitáte parábat dé Accadémíá Vívárium Novum.  Nikolaus ad congressum simile Cantabrigiam ad Úniversitátem ierat. Majá magistrá, […]

Ácta sessiónis Lúnæ diéí 7 Mártí 2016

Convénimus dié Lúnæ 7 Mártí 2016 in domó publicó ‘Truckles of Pied Bull Yard’ in Bury Place horá 18:30.  Adfuimus Canicus, Cordus, Joccus, Maja, Márcus S, Márcus T; in fíne sessiónis advénit etiam Johanna amíca Joccí (quæ Latíné nón loquitur sed linguam intellegit). Dum cénábámus, Cordus magister computátríce suá nónnullás pelliculás Latínás mónstrávit: fábulam Androclí leónisque […]

Ácta sessiónis Lúnæ diéí 1 Februárí 2016

Convénimus dié Lúnæ 1 Februárí 2016 in domó publicó ‘Truckles of Pied Bull Yard’ in Bury Place hórá 18.30.  Advénérunt Canicus, Davidus, Maja et Marcus S.  Avítus, Cordus, Johannes, Ludovicus et Robinus anteá sé excusáverant. Canicó magistró, dum cénámus, légimus et discussimus órátiónem Calgací á Tacitó in libró ‘Agricola’ scriptam (Cap XXIX – XXXII). Proxima […]

Ácta sessiónis Lúnæ diéí 7 Decembris 2015

Convénimus dié Lunæ 7 Decembris 2015 in domó publicó ‘Truckles of Pied Bull Yard’ in Bury Place horá 18.30.  Advénérunt Canicus, Jacóbus, Maja, Márcus S et rursus cónsodális Anna ex Poloniá quæ Londinium vísitábat.  Advénit quoque cónsodális novus Johannes. Avítus, Cordus et Robínus anteá sé excusávérant. Ut rogáverat Jacóbus, anteá elégerant Canicus, Maja et Márcus […]

Ácta sessiónis Lúnæ diéí 14 Septembris 2015 magistró Canicó

Convénimus dié Lunæ 14 Septembris 2015 in domó publicó ‘Truckles of Pied Bull Yard’ in Bury Place horá 18.30. Advénérunt Maja, Canicus, Cordus, Jacóbus, Márcus T Brasiliénsis, Márcus S Ítalus. Advénerunt quoque Petrus ex Ítaliá, quí nónnumquam Londinium vísitat et duó cónsodálés noví, Anna ex Poloniá et Timotheus D, quós omnés læte accépimus. Avítus, Davidus […]