Ácta sessiónis Lúnæ diéí 7 Mártí 2016

Convénimus dié Lúnæ 7 Mártí 2016 in domó publicó ‘Truckles of Pied Bull Yard’ in Bury Place horá 18:30.  Adfuimus Canicus, Cordus, Joccus, Maja, Márcus S, Márcus T; in fíne sessiónis advénit etiam Johanna amíca Joccí (quæ Latíné nón loquitur sed linguam intellegit).

Dum cénábámus, Cordus magister computátríce suá nónnullás pelliculás Latínás mónstrávit:

Hís dé pelliculís collocútí sumus et dé necessitáte pelliculárum librórum carminum Latínum júcundórum ut hominés Latíné loquí nón tantum possint sed etiam velint.  Mentiónem fécérunt sodálés nónnullórum librórum carminumque modernórum Latíné versórum, nempe:

In fíne paucum diximus dé sessiónibus futúrís.  Proxima dié 11 Aprílis erit, magistró Márcó S.