Ácta sessiónis Sólis diéí 14 Júní 2009

Conventum est in caupónam déversórí Chamberlain Hotel hórá 14:00. Adfuérunt Cordus atque Evan.

Evan duce, sermónem fécérunt multís dé rébus: recentibus comitiís Európæís, sessiónum ratióne et sessiónibus prióribus, páginís électronicís, Lúdís Classicís «Iris» prope Tower Bridge, multiplicátióne Latíná, Latínitáte légum Rómánárum antíquárum, múnere futúró Evantis ut júdicis in tribúnálí. Úná feré post hórá domum petiérunt.