Ácta sessiónis Lúnæ diéí 7 Mártí 2016

Convénimus dié Lúnæ 7 Mártí 2016 in domó publicó ‘Truckles of Pied Bull Yard’ in Bury Place horá 18:30.  Adfuimus Canicus, Cordus, Joccus, Maja, Márcus S, Márcus T; in fíne sessiónis advénit etiam Johanna amíca Joccí (quæ Latíné nón loquitur sed linguam intellegit). Dum cénábámus, Cordus magister computátríce suá nónnullás pelliculás Latínás mónstrávit: fábulam Androclí leónisque […]

Ácta sessiónis Lúnæ diéí 12 Octóbris 2015 magistró Márcó T

Convénimus dié Lunæ 12 Octóbris 2015 in domó publicó ‘Truckles of Pied Bull Yard’ in Bury Place horá 18.30.  Advénérunt Maja, Cordus, Márcus S, Márcus T. Avítus, Canicus, Davidus, Jacóbus, Juliána et Robínus anteá sé excusávérant. Marcó T magistró, légimus et discussimus scænam é fábulá ‘Amphitruo’ á Plautí scriptá, in quá Sósia, servus Amphitruónis, obviam […]

Ácta sessiónis Lúnæ diéí 14 Septembris 2015 magistró Canicó

Convénimus dié Lunæ 14 Septembris 2015 in domó publicó ‘Truckles of Pied Bull Yard’ in Bury Place horá 18.30. Advénérunt Maja, Canicus, Cordus, Jacóbus, Márcus T Brasiliénsis, Márcus S Ítalus. Advénerunt quoque Petrus ex Ítaliá, quí nónnumquam Londinium vísitat et duó cónsodálés noví, Anna ex Poloniá et Timotheus D, quós omnés læte accépimus. Avítus, Davidus […]

Ácta sessiónis Lúnæ diéí 10 Augustí 2015 magistrá Majá

Convénimus dié Lunæ 10 Augusti 2015 in domó publicó ‘Truckles of Pied Bull Yard’ in Bury Place horá 18.30.  Advénérunt Maja, Cordus, Jacóbus, Avítus, Ludovicus, Marcus T Brasiliensis, Marcus S Italicus, Timotheus, Davidus.  Laete accepimus consodalem novum Danielus.  Canicus et Robinus antea se excusaverant. Majá magistrá, dum cenámus légimus et discússimus versús aliquantulós a Catúllo […]

Ácta sessiónis Lúnæ diéí 13 Aprílis 2015 magistrá Majá

Convénimus dié Lunæ  13 Aprilis 2015 in domó publicó ‘Truckles of Pied Bull Yard’ in Bury Place horá 18.30. Advénérunt Maja, Cordus, Jacóbus, Davidus, Timotheus, Carlotta.  Advénit quoque consodalis novus Marcus Tindo, quem læti accépimus.  Robinus, Canicus, Marcus S, Avitus antea  se excusaverant. Majá magistrá, légimus epistolam a Desiderio Erasmo Roterodamo  scriptam de pueris Regis […]