Ácta sessiónis Jovis diéí 11 Júlí 2013

Convénimus in domó publicá The Duke, hórá 6:30. Adfuérunt Cordus, Dominicus, Jácóbus.

Magistró Cordó, inter cibós pótúsque colloquium líberum habuimus variís dé rébus: dé múneribus nostrís locísque unde ortí sumus; dé páginís électronicís nostrí Circulí Latíní; dé nuptiís; dé discipulís Jácóbí; in fíne dé sinápi Anglicó Americánóque Septentriónálí.