Ácta sessiónis Jovis diéí 13 Júní 2013

Sessiónem quádantenus extraórdináriam in Collégió Úniversitátis Londiniénsis habuimus, hórá quidem solitá 6:30, in aulá nóbís reservátá. Adfuérunt Avítus, Cordus, Maja, necnón novus sodális Dominicus. Magistró Avító, cónsíderávimus linguæ Latínæ in scholís futúrum. Habendum enim Veneris dié 14 Júní in Múséó Britannicó erat colloquium «Does Latin have a future? A debate examining Latin’s place in the classroom […]

Ácta sessiónis Jovis diéí 15 Mártí 2012

Sessiónem quádantenus extraórdináriam in Collégió Úniversitátis Londiniénsis habuimus, hórá quidem nón ínsolitá 6:30 sed in aulá quam Avítus nóbís reserváverat ut pelliculás quásdam spectáre possémus. Avítus vénerat prímus ut omnia paráret, cuj supervénit mox Cordus. Dum technicus arcessitur (ínstrúmenta enim —ut fit— respondére initió nólle vidébantur) advénit etiam Maja. Pauló post Astur. Magistró Avító, spectávimus prímum […]

Ácta sessiónis Lúnæ diéí 23 Mártí 2009

Sessiónem quádantenus extraórdináriam in Collégió Úniversitátis Londiniénsis habuimus, hórá quidem solitá 6:00 sed in aulá quam nóbís UCL Language Centre reserváverat. Asturem ac Cordum in prope sitá domó publicá The Marlborough Arms pauló ante sessiónem jam expectantés invénit Avítus, quibuscum in aulam tránsiérunt ideó apparátam. Illíc expectábat jam Jacóbus. Vénit et Evan nón multó post. Magistró Avító, locútí […]